Termin i miejsce


I Kongres Edukacji Diabetologicznej
21 - 22 marca 2017

Centrum Kongresowe Ossa
Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka

 

 


 

Patronat medialny
 
 

Szanowni Państwo,

Tegoroczny IV Ogólnopolski Projekt Edukacji Społecznej SED, któremu towarzyszyć będzie motto
"Dla każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje"
zainicjują dwa wydarzenia:

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 21-22.03.2017r.
 Mgr Beata Stepanow, Prezes SED: Zapraszamy gremia lekarzy, pielęgniarek, położnych, którzy  od wielu lat specjalizują się w pracy z osobami chorymi na cukrzycę, starają się im zapewnić pełność i ciągłość postępowania terapeutycznego. Wiemy, że jednym z nierozerwalnych ogniw terapii jest edukacja pacjenta, służąca wspieraniu go w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą i pozwalająca na odpowiedni komfort życia z chorobą.Dobrze wyedukowany pacjent efektywniej osiąga wyznaczane cele terapeutyczne, ogranicza a nawet wyklucza występowanie ostrych powikłań i zapobiega wczesnemu występowaniu powikłań przewlekłych. Specjaliści w dziedzinie diabetologii, edukatorzy do spraw diabetologii potrzebują wciąż nowych rozwiązań edukacyjnych do pracy z chorymi, ich rodzinami, środowiskiem społecznym czy zawodowym. Odpowiadając na ich potrzeby zapraszamy na „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”.  
Beata Stepanow – Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie, woj. wielkopolskie.      Mgr Marta Leśnik, Członek Zarządu SED: Środowisko diabetologiczne podejmuje wielokierunkowe działania wspierające pacjentów i ich rodziny, a jednocześnie mogące wpłynąć na zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się cukrzycy, która na przestrzeni ostatnich lat postrzegana jest jako choroba cywilizacyjna. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie I Kongres Edukacji Diabetologicznej, który organizujemy, aby stworzyć swoiste forum wymiany doświadczeń dla środowisk medycznych i około medycznych, praktyków na co dzień pracujących z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami, wspieranych przez naukowców wskazujących nowoczesne trendy w edukacji pacjenta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, tylko tak możemy wyprzedzić cukrzycę. 
Marta Leśnik – Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, woj. dolnośląskie.
Ewa Pękała, Członek Zarządu SED: Około 90 procent chorych na cukrzycę typu 2 leczy się na co dzień w podstawowej opiece zdrowotnej. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie co raz to większej wiedzy specjalistycznej przez pracującą tam kadrę, jest ważnym elementem mogącym znacząco wpłynąć na rozprzestrzenienie się cukrzycy. I Kongres Edukacji Diabetologicznej daje ogromne szanse poznania aktualnych trendów w tej dziedzinie personelowi POZ. Zapraszamy koleżanki i kolegów z POZ, warto z nami być. 
Ewa Pękała – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDINA w Warszawie, woj. mazowieckie. 
Mgr Bożena Rabowicz, Członek Zarządu SED: Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, we współpracy z partnerami, zainicjowało wiele różnorakich działań popularyzujących wpływ skutecznej edukacji na jakość życia pacjenta i osiąganie celów terapeutycznych, jak również działania zmierzające do prawnego usankcjonowania i umieszczenia edukacji diabetologicznej w puli świadczeń gwarantowanych. Powinniśmy dążyć, aby w jeszcze większym stopniu w szpitalach można było zaangażować personel do edukacji diabetologicznej. Aby przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych powstawały zespoły do spraw pielęgniarstwa diabetologicznego. Mamy swoje doświadczenia w tym zakresie – zapraszamy, podzielimy się wiedzą.  
Bożena Rabowicz – Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, woj. śląskie. 


Inż. Andrzej Kozłowski, Sekretarz SED: Działania SED wychodzą poza ramy li tylko edukacji, bo zdajemy sobie sprawę, że również ważne jest jej prawne usankcjonowanie. Jednym z pierwszych pomysłów członków SED było wypracowanie dokumentu, który znormalizowałby proces edukacji. Dlatego też przystąpiono do projektu: Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej. Przez kilka miesięcy, kilkadziesiąt osób przygotowywało materiały źródłowe, aby wreszcie opracować dokument, który aktualnie procedowany jest przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. To pozwoliło na kolejny - złożenie do Ministra Zdrowia Karty Problemu Zdrowotnego dotyczącego świadczenia o nazwie: Świadczenie edukacyjne w zakresie diabetologii, w ramach Poradni Edukacji Diabetologicznej, jako komórki organizacyjnej realizującej wyodrębnione świadczenie gwarantowane. Zapraszamy na I Kongres Edukacji Diabetologicznej i III Konferencję Innowacje w Edukacji Diabetologicznej – wspólnie możemy wypracować naprawdę dobry model edukacji w Polsce.
Andrzej Kozłowski – były dziennikarz i specjalista PR

 

Zapraszamy, bo… Warto z nami być!

Zapraszamy, bo… Wyprzedzamy cukrzycę!

Zapraszamy… Każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje!


 

Srebrny Sponsor

       
       

Partnerzy