Termin i miejsce


I Kongres Edukacji Diabetologicznej
21 - 22 marca 2017

Centrum Kongresowe Ossa
Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

 

Patronat honorowy

 
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

               
 
prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

               
 


Patronat

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia 

                
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

  


 

Szanowni Państwo,

Tegoroczny IV Ogólnopolski Projekt Edukacji Społecznej SED, któremu towarzyszyć będzie motto
"Dla każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje"
zainicjują dwa wydarzenia:

I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 21-22.03.2017r.
 Mgr Beata Stepanow, Prezes SED: Zapraszamy gremia lekarzy, pielęgniarek, położnych, którzy  od wielu lat specjalizują się w pracy z osobami chorymi na cukrzycę, starają się im zapewnić pełność i ciągłość postępowania terapeutycznego. Wiemy, że jednym z nierozerwalnych ogniw terapii jest edukacja pacjenta, służąca wspieraniu go w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą i pozwalająca na odpowiedni komfort życia z chorobą.Dobrze wyedukowany pacjent efektywniej osiąga wyznaczane cele terapeutyczne, ogranicza a nawet wyklucza występowanie ostrych powikłań i zapobiega wczesnemu występowaniu powikłań przewlekłych. Specjaliści w dziedzinie diabetologii, edukatorzy do spraw diabetologii potrzebują wciąż nowych rozwiązań edukacyjnych do pracy z chorymi, ich rodzinami, środowiskiem społecznym czy zawodowym. Odpowiadając na ich potrzeby zapraszamy na „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej”.  
Beata Stepanow – Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie, woj. wielkopolskie.      Mgr Marta Leśnik, Członek Zarządu SED: Środowisko diabetologiczne podejmuje wielokierunkowe działania wspierające pacjentów i ich rodziny, a jednocześnie mogące wpłynąć na zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się cukrzycy, która na przestrzeni ostatnich lat postrzegana jest jako choroba cywilizacyjna. Kolejnym krokiem w tym kierunku będzie I Kongres Edukacji Diabetologicznej, który organizujemy, aby stworzyć swoiste forum wymiany doświadczeń dla środowisk medycznych i około medycznych, praktyków na co dzień pracujących z osobami chorymi na cukrzycę i ich rodzinami, wspieranych przez naukowców wskazujących nowoczesne trendy w edukacji pacjenta. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, tylko tak możemy wyprzedzić cukrzycę. 
Marta Leśnik – Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie, woj. dolnośląskie.
Ewa Pękała, Członek Zarządu SED: Około 90 procent chorych na cukrzycę typu 2 leczy się na co dzień w podstawowej opiece zdrowotnej. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie co raz to większej wiedzy specjalistycznej przez pracującą tam kadrę, jest ważnym elementem mogącym znacząco wpłynąć na rozprzestrzenienie się cukrzycy. I Kongres Edukacji Diabetologicznej daje ogromne szanse poznania aktualnych trendów w tej dziedzinie personelowi POZ. Zapraszamy koleżanki i kolegów z POZ, warto z nami być. 
Ewa Pękała – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDINA w Warszawie, woj. mazowieckie. 
Mgr Bożena Rabowicz, Członek Zarządu SED: Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, we współpracy z partnerami, zainicjowało wiele różnorakich działań popularyzujących wpływ skutecznej edukacji na jakość życia pacjenta i osiąganie celów terapeutycznych, jak również działania zmierzające do prawnego usankcjonowania i umieszczenia edukacji diabetologicznej w puli świadczeń gwarantowanych. Powinniśmy dążyć, aby w jeszcze większym stopniu w szpitalach można było zaangażować personel do edukacji diabetologicznej. Aby przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych powstawały zespoły do spraw pielęgniarstwa diabetologicznego. Mamy swoje doświadczenia w tym zakresie – zapraszamy, podzielimy się wiedzą.  
Bożena Rabowicz – Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, woj. śląskie. 


Inż. Andrzej Kozłowski, Sekretarz SED: Działania SED wychodzą poza ramy li tylko edukacji, bo zdajemy sobie sprawę, że również ważne jest jej prawne usankcjonowanie. Jednym z pierwszych pomysłów członków SED było wypracowanie dokumentu, który znormalizowałby proces edukacji. Dlatego też przystąpiono do projektu: Standardy Holistycznej Edukacji Diabetologicznej. Przez kilka miesięcy, kilkadziesiąt osób przygotowywało materiały źródłowe, aby wreszcie opracować dokument, który aktualnie procedowany jest przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. To pozwoliło na kolejny - złożenie do Ministra Zdrowia Karty Problemu Zdrowotnego dotyczącego świadczenia o nazwie: Świadczenie edukacyjne w zakresie diabetologii, w ramach Poradni Edukacji Diabetologicznej, jako komórki organizacyjnej realizującej wyodrębnione świadczenie gwarantowane. Zapraszamy na I Kongres Edukacji Diabetologicznej i III Konferencję Innowacje w Edukacji Diabetologicznej – wspólnie możemy wypracować naprawdę dobry model edukacji w Polsce.
Andrzej Kozłowski – były dziennikarz i specjalista PR

 

Zapraszamy, bo… Warto z nami być!

Zapraszamy, bo… Wyprzedzamy cukrzycę!

Zapraszamy… Każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje!


 

Złoty Sponsor

       


 
       

 

Srebrny Sponsor  

       


 

     

 

  Partnerzy              

               
     
 


  Patronat Medialny